Lenny Kravitz 110x150cm, 2011

Lenny Kravitz

Dimensioni: 110x150